Gå til hovedindhold

Udmeldelse

Information når jeres barn ikke længere har brug for pladsen i børnehaven

Indhold

    Udmeldelse af Børnegården Nørreager skal ske med en måneds varsel til den 15. eller den 30./31. i måneden.

    Udmeldelsen skal ske til Pladsanvisningen via den Digitale Pladsanvisning.

    Dagpleje, Institution eller SFO – Skriv op, meld ud eller søg økonomisk fripladstilskud