Gå til hovedindhold

Indmeldelse

Indmeldelse kan ske via den Digitale Pladsanvisning.

Indhold

    I Aabenraa Kommune starter barnet i børnehave den 1. i den måned, barnet fylder 3 år. Børnehaver/integrerede institutioner har mulighed for at tilbyde tidligere indskrivning (dog tidligst 2 år og 11 måneder). Samme pris som øvrige 0-2 års institutionspladser.

    Forældrebetaling
    Der opkræves 11 måneders forældrebetaling i alle dagtilbud i Aabenraa Kommune. Juli måned er betalingsfri.

    Klik her for at se Aabenraa Kommunes takstblad.

    Dagpleje, Institution eller SFO – Skriv op, meld ud eller søg økonomisk fripladstilskud